Siemianowski Mietlarek
& Partnerzy

Kancelaria Adwokatów i
Radców Prawnych

Jesteśmy tu po to,
żeby Tobie pomócDziałamy na poznańskim rynku usług prawnych od kilkunastu lat.
Jesteśmy doświadczeni i profesjonalni.
Stawiamy na bezpośrednią komunikację, dającą poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Gwarantujemy indywidualne podejście do powierzonych nam spraw, poszukując optymalnych rozwiązań dla każdego Klienta.

Nasza kancelaria specjalizuje się w wielu dziedzinach

Dowiedz się jak możemy Tobie pomóc

Poznaj naszą ofertę dla osób prowadzących działalność gospodarczą


Procesy inwestycyjne

Chcesz zainwestować w pomysłowy startup?
A może jesteś pomysłowym twórcą, który właśnie negocjuje warunki współpracy z potencjalnym inwestorem?W naszej Kancelarii:
• Doradzamy i pomagamy w opracowaniu strategii inwestycyjnych. Dzięki stałej współpracy z doradcami podatkowymi i biurami księgowymi, gwarantujemy kompleksowość obsługi.
• Przygotowujemy i opiniujemy umowy na każdym etapie negocjacji, począwszy od bezpiecznych umów o zachowaniu poufności (NDA) po skomplikowane umowy inwestycyjne, w tym umowy na zasadzie joint venture z udziałem funduszy inwestycyjnych.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie wiesz która forma będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia?
A może prowadzisz już swoją firmę, ale nie jesteś pewny czy podpisywane przez Ciebie umowy oraz podejmowane decyzje zabezpieczają Twoje interesy w maksymalnym stopniu?
W naszej Kancelarii:
• Opracowujemy kompleksowe rozwiązania dla biznesu, dostosowujące formę prowadzenia działalności gospodarczej do założonego przez Klienta celu, a także optymalizujące potencjalne ryzyka i korzyści.
Rejestrujemy spółki (w tym również spółki zagraniczne), pomagamy w tworzeniu holdingów i inkubatorów przedsiębiorczości.
• Doradzamy w zakresie wyboru kierunków sukcesji przedsiębiorstwa, przekształcenia przedsiębiorstwa, a także w sprawach M&A (fuzji i przyjęć).
• Przygotowujemy dokumentację i uczestniczymy w zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach akcjonariuszy w charakterze pełnomocników oraz przewodniczących.
• W ramach codziennego funkcjonowania przedsiębiorstw sporządzamy i analizujemy umowy handlowe m.in. w następujących branżach: spożywczej, usługowej, wytwórczej, budowlanej, projektowej, informatycznej, medycznej, chemicznej.

Nieruchomości

Jesteś deweloperem i potrzebujesz wsparcia prawnego przy realizacji swoich inwestycji?
Chciałbyś kupić, sprzedać, wynająć lub wydzierżawić nieruchomość (działkę, dom, lokal, halę magazynową, fabrykę) i zastanawiasz się czy treść umowy jest dla Ciebie bezpieczna?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy długoletnią praktykę we współpracy z deweloperami, przygotowujemy i opiniujemy prospekty informacyjne oraz umowy deweloperskie.
• Pomagamy w przygotowaniu umów przedwstępnych oraz umów przenoszących własność nieruchomości, zabezpieczających interesy, zarówno strony sprzedającej, jak i kupującej.
• Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy.
• Zapewniamy kompleksowe doradztwo podatkowe na każdym etapie transakcji.
• Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości.

Roboty budowlane

Prowadzisz firmę budowlaną lub działalność o zbliżonym charakterze?
Potrzebujesz wsparcia prawnego w sporządzaniu umów lub przy negocjacjach/sporach z inwestorem lub podwykonawcami?


W naszej Kancelarii:
• Sporządzamy i opiniujemy umowy z zakresu szeroko pojętego prawa budowalnego (m.in. z zakresu projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz linii światłowodowych).
• Posiadamy bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w procesach budowlanych realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils).
• Udzielamy merytorycznego wsparcia w rozmowach i negocjacjach lub ewentualnych sporach z inwestorami i podwykonawcami.

Sprawy administracyjne

Masz problem prawny z zakresu prawa administracyjnego?
Przytłacza Cię wizja „walki z machiną urzędniczą”?

W naszej Kancelarii:
• Reprezentujemy i wspieramy Klientów przed organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego, urzędami i izbami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
• Działamy w interesie Klientów przed Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w sprawach (i sporach) związanych z dotacjami i pożyczkami unijnymi.
• Posiadamy wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w sprawach przed wojewódzkimi inspektorami nadzoru budowlanego oraz przed Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
• Pomagamy w uzyskaniu pozwoleń, decyzji, koncesji lub licencji.

Kontrole podatkowe i postępowania karnoskarbowe

Odczuwasz lęk na myśl o ewentualnej kontroli podatkowej?
A może postawiono Ci już zarzuty w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie podatkowe?

W naszej Kancelarii:
• Oferujemy doradztwo i audyt działalności przedsiębiorców, ich ksiąg rachunkowych oraz podpisanych umów, a także przyjętych przez nich metod optymalizacji podatkowej pod kątem odpowiedzialności karno-skarbowej.
• Współpracujemy z doradcą podatkowym, dzięki czemu gwarantujemy kompleksowość obsługi.
• Reprezentujemy Klientów podczas kontroli podatkowych prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn) oraz przez Naczelników Urzędów Celnych (w zakresie podatku akcyzowego).
• Bronimy oraz reprezentujemy w sprawach karno-skarbowych na wszystkich etapach postępowania.
• Pomagamy w doborze sposobu zaniechania ukarania sprawcy m.in. poprzez instytucje czynnego żalu.
• Posiadamy wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie w skutecznej obronie w sprawach przestępstw i wykroczeń podatkowych (takich jak uchylanie się od obowiązku podatkowego, nierzetelne prowadzenie ksiąg, oszustwo podatkowe, firmanctwo, uporczywe niewpłacanie podatku w terminie).

Przestępstwa gospodarcze

Potrzebujesz obrony lub doradztwa w sprawach „white collar crimes”?


W naszej Kancelarii:
• Doradzamy w temacie odpowiedzialności karnej związanej z prowadzeniem biznesu, w tym odpowiedzialności karnej osób zarządzających spółkami i innymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
• Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie skutecznej obrony w sprawach przestępstw gospodarczych, w tym w szczególności w sprawach o nadużycie zaufania, oszustwa, prania brudnych pieniędzy czy przestępstw na szkodę wierzycieli.
• Specjalizujemy się również w sprawach karnych dotyczących przestępstw z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Spory sądowe, negocjacje i mediacje

Zostałeś pozwany i chciałbyś, aby toczący się proces uwzględnił Twoje stanowisko w sprawie?
Chcesz mieć pewność, że pozywając nierzetelnego kontrahenta będziesz dobrze reprezentowany przed Sądem?
A może potrzebujesz prawnego wsparcia w przed-procesowych rozmowach, sporach i negocjacjach?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, polubownymi i arbitrażowymi.
• Dokładamy największych starań, aby nasze stanowisko procesowe oraz prezentowany materiał dowodowy pozwalały na satysfakcjonujące zakończenie sprawy dla Klienta.
• Uczestniczymy w przed-procesowych rozmowach, sporach, negocjacjach i mediacjach i rzetelnie informujemy Klienta o korzyściach płynących z szybkiego zakończenia sporu.

Ochrona danych osobowych

Współpracujesz z wieloma kontrahentami? Zatrudniasz pracowników? Prowadzisz rejestr korespondencji?
Czy wiesz, że w ramach swojej podstawowej działalności przetwarzasz ogromną ilość danych osobowych?
Czy masz świadomość, że obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych obciążają w równym stopniu jednoosobowych przedsiębiorców, wielomilionowe spółki oraz jednostki samorządu terytorialnego?
Czy zdajesz sobie sprawę, że naruszenie zasad ochrony danych osobowych grozi odpowiedzialnością finansową i karną?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy kwalifikacje i bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej przy ochronie danych osobowych przetwarzanych przez naszych Klientów.
• Pomagamy uniknąć odpowiedzialności finansowej i karnej za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
• Opracowujemy wymaganą dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, dopasowaną do specyfiki działalności Klienta.
• Udzielamy pomocy w udoskonaleniu zabezpieczeń fizycznych i informatycznych w pomieszczeniach, w których Klient przetwarza dane osobowe.
Rejestrujemy zbiory danych osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
• Udzielamy wsparcia podczas kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
• Prowadzimy szkolenia dla firm i instytucji oraz dla poszczególnych grup pracowników (np. księgowych, kadrowych, dyrektorów działu IT).

Rozrywka i kultura

Jesteś twórcą i potrzebujesz wsparcia prawnego przy ochronie swoich praw autorskich?
Organizujesz festiwale, koncerty lub inne wydarzenia kulturalne i nie chcesz, aby ewentualne problemy prawne pokrzyżowały główne cele imprezy?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami, które organizują wydarzenia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i światowym.
• Udzielamy wsparcia prawnego na każdym etapie organizacji imprezy – sporządzamy umowy, pomagamy w uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, reprezentujemy w ewentualnych sporach.
• Pomagamy w uzyskaniu ochrony na znaki towarowe, wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe (nasza Kancelaria na stałe współpracuje z renomowaną Kancelarią Rzecznika Patentowego).
• Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw autorskich.
• Sporządzamy i opiniujemy umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz bezpieczne umowy licencyjne.
• Udzielamy porad w zakresie w zakresie tworzenia IP holdingów.

Nowe technologie, telekomunikacja i e-commerce

Działasz w branży związanej z nowymi technologiami, telekomunikacją lub e-commerce?
Potrzebujesz prawnika, który zrozumie specyfikę Twojej działalności, ochroni Twoje interesy i zaspokoi bieżące potrzeby prawne?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów, zajmujących się tworzeniem nowych technologii związanych z telekomunikacją i e-commerce.
• Rozumiemy potrzeby twórców aplikacji mobilnych oraz platform internetowych (bo sami z nich na co dzień korzystamy).
• Opiniujemy regulacje internetowych sklepów internetowych (AppStore, Google Play, Windows Store) na potrzeby bieżącej działalności Klientów.
• Tworzymy bezpieczne regulaminy zawierające politykę prywatności dla sklepów internetowych, aplikacji mobilnych oraz na potrzeby internetowych konkursów i promocji.
• Wspieramy startupy.

Optymalizacje podatkowe

Czy chciałbyś poprawić wynik finansowy swojej firmy poprzez legalne obniżenie obciążeń podatkowych?

W naszej Kancelarii:
• Oferujemy doradztwo i audyt ksiąg rachunkowych przedsiębiorców pod kątem ich optymalizacji podatkowej.
• Opracowujemy i wdrażamy modele optymalizacji podatkowej, zgodne z linią interpretacji Ministra Finansów m.in. z wykorzystaniem zagranicznych spółek handlowych mających siedzibę na terenie UE oraz USA.
• Prowadzimy stałą współpracę z doradcą podatkowym, dzięki czemu gwarantujemy kompleksowość obsługi.
• Świadczymy pomoc prawną przy przygotowywaniu wniosków o interpretacje podatkowe.

Upadłości, likwidacje i restrukturyzacje

Masz problemy finansowe i zastanawiasz się czy powinieneś już ogłosić upadłość firmy?
A może warto byłoby skorzystać z przywilejów prawa restrukturyzacyjnego i spróbować umorzyć część zadłużenia lub skonsolidować długi?

W naszej Kancelarii:
• Działamy z licencjonowanym syndykiem/doradcą restrukturyzacyjnym, dzięki któremu masz gwarancję usług najwyższej jakości.
• Posiadamy bogate doświadczenie przy prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dzięki czemu masz pewność, że będziemy działać sprawnie.
• Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.
• W procesie upadłości i restrukturyzacji, współpracujemy z międzynarodową firmą doradczą świadcząca usługi z zakresu audytu, rachunkowości, doradztwa podatkowego i finansowego, dzięki czemu zapewniamy kompleksowość usługi.

Służebności przesyłu

Prowadzisz przedsiębiorstwo przesyłowe (gazownię, elektrownię, elektrociepłownię) i chciałabyś uregulować kwestie sporne z właścicielami nieruchomości, na których znajdują się Twoje urządzenia?
A może jesteś właścicielem nieruchomości, na której znajdują się uciążliwe urządzenia przesyłowe i chciałabyś dochodzić wynagrodzenia od przedsiębiorstwa przesyłowego?

W naszej Kancelarii:
• Pomagamy w nabywaniu przez przedsiębiorców przesyłowych praw do urządzeń przesyłowych zbudowanych przez właściciela nieruchomości lub inne podmioty, w tym również przy wykorzystaniu instytucji „wywłaszczenia przez ograniczenie”..
• Dochodzimy wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.
• Dochodzimy odszkodowań za straty poniesione w związku z budową urządzeń przesyłowych.

Poznaj naszą ofertę dla osób fizycznych


Spadki, dziedziczenie i sukcesja

Borykasz się z problemami formalnymi po śmierci spadkodawcy?
A może zastanawiasz się w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Twoich bliskich na wypadek śmierci?

W naszej Kancelarii:
• Udzielamy porad prawnych w zakresie sporządzania testamentów i nabywania spadków.
• Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz współpracujemy z renomowaną Kancelarią notarialną w sprawach związanych z uzyskaniem aktu poświadczenia dziedziczenia.
• Prowadzimy postępowania sądowe z zakresu działu spadku oraz o zachowek.

Rozwody, intercyzy i podział majątku

Chciałbyś/Chciałabyś przeprowadzić postępowanie rozwodowe oraz postępowanie o podział majątku pod okiem doświadczonego prawnika?
A może myślisz o sporządzeniu intercyzy?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw rozwodowych oraz spraw o podział majątku wspólnego.
• Doradzamy w sprawach majątkowych małżonków, w tym z zakresu odpowiedzialności za długi współmałżonka.
• Pomagamy w przygotowaniu majątkowych umów małżeńskich (intercyz).

Kontakty z dzieckiem i alimenty

Chciałbyś/chciałabyś formalnie uregulować kontakty ze swoim dzieckiem?
Myślisz o pozbawieniu władzy rodzicielskiej wobec rodzica zaniedbującego swoje obowiązki?
Widzisz konieczność zmiany wysokości alimentów na dziecko?

W naszej Kancelarii:
• Prowadzimy sprawy z zakresu opieki nad dziećmi ze szczególnym wsparciem i zrozumieniem.
• Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu władzy rodzicielskiej.
• Pomagamy w dochodzeniu alimentów oraz w zmianie ich wysokości.

Dobra osobiste i ochrona wizerunku w Internecie

Czujesz, że Twoje dobra osobiste zostały naruszone?
Masz dość bezkarnego obrażania w Internecie?

W naszej Kancelarii:
• Udzielamy porad prawnych i prowadzimy procesy w sprawach o naruszanie dóbr osobistych takich jak godność, dobre imię, prawo do nazwiska (pseudonimu), prywatność i inne.
• Dochodzimy zadośćuczynienia i odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.
• Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstwa zniesławienia oraz zniewagi.

Sprawy pracownicze

Jesteś pracodawcą i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w uregulowaniu spraw ze swoimi pracownikami?
A może jesteś pracownikiem i widzisz podstawy do wniesienia pozwu przeciwko swojemu pracodawcy?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy doświadczenie w udzielaniu wsparcia prawnego, zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.
• Reprezentujemy Klientów w sporach o roszczenia pracownicze i roszczenia pracodawców, a także przy zwolnieniach grupowych i przy rozwiązywaniu zbiorowych sporów pracy.
• Pomagamy w pozyskaniu niewypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia, diety czy ryczałtu.
• Prowadzimy procesy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Sprawy karne

Potrzebujesz doświadczonego obrońcy w sprawie karnej?
A może jesteś pokrzywdzony przestępstwem i szukasz pomocy prawnej pełnomocnika?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy bogate doświadczenie z zakresu obrony w sprawach przestępstw z Kodeksu karnego i innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
• Jesteśmy również pełnomocnikami pokrzywdzonych.
• Reprezentujemy Klientów na etapie śledztwa, dochodzenia i w postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
• W postępowaniu wykonawczym przygotowujemy m. in. wnioski o przerwę i odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary oraz o udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.

Odszkodowania

Zostałeś pokrzywdzony w wypadku komunikacyjnym lub w wyniku błędu w sztuce lekarskiej?
A może wyrządzono Ci szkodę w wyniku innych zaniedbań?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach spowodowanych przez produkt niebezpieczny oraz powstałe na skutek błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń.
• Dochodzimy odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych, obejmujące w szczególności roszczenia z tytułu szkody całkowitej lub kosztów naprawy, a także z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego.
• Dochodzimy odszkodowań za szkody spowodowane bezprawnym działaniem władzy publicznej.

Upadłości konsumenckie

Masz problemy finansowe?
Marzysz o oddłużeniu i otrzymaniu "czystej karty"?
W naszej Kancelarii:
• Działamy z licencjonowanym syndykiem/doradcą restrukturyzacyjnym, dzięki któremu masz gwarancję usług najwyższej jakości.
• Pomożemy Ci przeprowadzić dokładną analizę Twojej sytuacji finansowej, sprecyzujemy cele postępowania upadłościowego.
• Posiadamy bogate doświadczenie przy skutecznym prowadzeniu postępowań o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
• Przygotujemy Cię do postępowania, zapewnimy opiekę i wsparcie.

Windykacje i spory sądowe

Prowadziłeś współpracę z nierzetelnym kontrahentem?
Chciałabyś odzyskać swoje pieniądze?

W naszej Kancelarii:
• Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach windykacyjnych.
• Udzielamy Klientom wsparcia prawnego na etapie przed-procesowym oraz przez sądem w sprawach o zapłatę należności pieniężnych.
• Współpracujemy z renomowanymi Kancelariami Komorniczymi na terenie całej Polski, dzieki czemu zapewniamy sprawne i kompleksowe działanie.

Poznaj nasz zespół

Razem pracujemy na nasz wspólny sukces

Arkadiusz Siemianowski
adwokat / doradca restrukturyzacyjny


partner zarządzający w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Siemianowski Mietlarek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2005 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W 2005 roku wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do wykonywania czynności określonych w art. 2 ust 1-3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242 ze zm.) wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych procesów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W swojej praktyce prowadził wiele postępowań o charakterze odszkodowawczym, w tym postępowania sądowe o wielomilionowych wartościach przedmiotu sporu. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, m.in. podmiotów leczniczych, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiotów z branży produkcji żywności, produkcji wyrobów metalowych, produkcji wyrobów z drewna, hodowli zwierząt (fermy drobiu), obrotu nieruchomościami oraz inwestycji budowlanych, turystyki, handlu. Nadzoruje i prowadzi postępowania o charakterze karno-gospodarczym, karno-skarbowym (przestępczość tzw. „białych kołnierzyków”). Od kilku lat bierze udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniach upadłościowych, zarówno konsumenckich jak i przedsiębiorstw. Twórca planów sukcesyjnych w przedsiębiorstwach. W zakresie obsługi osób fizycznych nadzoruje i prowadzi postępowania rozwodowe, o podział majątku wspólnego oraz spadkowe.

Autor wielu opinii i informacji prawnych, analiz ważnych zagadnień dla przedsiębiorców, w tym również przygotowanych we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Nominowany do nagrody „Prawnik Pro Bono” w piątej edycji konkursu organizowanego przy współudziale „Rzeczpospolitej” za pomoc Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS.
Włada językiem angielskim.

Andrzej Mietlarek
partner zarządzający / radca prawny / syndyk / doradca restrukturyzacyjny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 2008 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.
Od 2015 roku wpisany na listę osób posiadających licencję syndyka prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a od 2016 roku - na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Specjalizuje się w sprawach cywilnych, handlowych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą m.in. w takich branżach jak: nowe technologie, handel internetowy, obrót nieruchomościami, procesy inwestycyjne, usługi budowlane i deweloperskie.
Prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia w zakresie negocjacji, prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa upadłościowego. W prowadzonych przez niego szkoleniach otwartych brali udział pracownicy i menadżerowie największych polskich spółek giełdowych.
W 2012/2013 roku członek Krajowej Komisji Wyborczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
W 2014 roku członek komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu radcowskiego.
Prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego oraz procedury cywilnej dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Włada językiem francuskim i angielskim.

Michał Bojdo
radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 2005 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, m.in. w takich branżach jak: handel czy usługi bankowe.
Specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.
Reprezentuje Klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Włada językiem angielskim.

Maciej Górecki
doradca podatkowy / radca prawny


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa administracyjnego oraz podatkowego.
W latach od 2003 do 2008 pracownik urzędu kontroli skarbowej. W 2008 roku wpisany na listę doradców podatkowych.
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. W swojej praktyce zdobył duże doświadczenie z zakresu prawa podatkowego, zwłaszcza w sprawach dotyczących spółek handlowych.
Prowadził obsługę prawną w zakresie obowiązków podatkowych, sporządzania opinii prawnych, reprezentowania Klientów przed organami podatkowymi oraz opracowywania efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej.
Włada językiem niemieckim i angielskim.

Poznaj nasz system pracy

Dowiedz się jak działamy na co dzień

KONTAKT

Masz problem prawny? Po prostu się z nami skontaktuj.
Zadzwoń, napisz, wyślij wiadomość na Facebook'u...
Pamiętaj, że jesteśmy tu po to, aby Tobie pomóc.

SPOTKANIE

Pierwsze spotkanie ma charakter zapoznawczy.
My poznajemy Ciebie i Twój problem prawny, Ty poznajesz nas i nasz system pracy.
Postaramy się zbudować wzajemne zaufanie, po to aby wspólnie opracować najlepszą dla sprawy strategię.

PROWADZENIE SPRAWY

Kontynuując z nami współpracę możesz mieć pewność profesjonalnej opieki prawnej na każdym etapie sprawy.
Będziemy zaangażowani i oddani Twojej sprawie.
Będziemy dyspozycji i gotowi, by udzielić Tobie odpowiedzi na każde pojawiajace się w sprawie wątpliwości.
Będziemy Twoim wsparciem i ochroną.

ZAKOŃCZENIE SPRAWY

Kończąc sprawę, możesz być pewny, że zrobiliśmy wszystko, abyś był zadowolony z jej finalnego roztrzygnięcia.
Pamiętaj też, że nawet jeśli już zakończyliśmy współpracę (a Twoje życie bez problemów prawnych stało się proste i przyjemne),
to drzwi naszej Kancelarii będą zawsze dla Ciebie otwarte (a nasz ekspres do kawy zawsze gotowy do poczęstowania najlepszą kawą w Poznaniu*)

*dane potwierdzone wśród 98% Klientów

Jesteśmy tu dla Ciebie. Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń, napisz, przyjdź…

Nasza siedziba w Poznaniu

ul. Młyńska 13/8
61-730 Poznań

tel: +48 61 852 41 04
tel/fax: +48 61 852 41 05

© 2017 Siemianowski Mietlarek & Partnerzy. Wszelkie prawa zastrzeżone.